AV-Festival van het Westen - 2018 -

Bestellen lunch in de middagpauze

In het programmaboekje, dat u bij de ingang ontvangt, zit een formulier waarop u een lunch kunt bestellen.
Ingevulde formulieren kunnen, onder gelijktijdige betaling van de lunch, voor het eerste presentatieblok om 11:00 uur ingeleverd worden.

Na afloop van het presentatieblok kunt u na 12:15 uur uw lunch afhalen.

Let op: bestellingen worden niet op volgorde van bestelnummer uitgegeven.