Home  Organisatie  Locatie Reglementen Sponsors Nieuws 
Mijn AVwest account Aanmelden serie  Aanmelden buffet Aanmeldingen Programma 
Reglement AV-Festival van het Westen - 2019 -

DEELNAME:
°  Het festival staat open voor AV-producties van alle Nederlandse en Belgische AV-hobbyisten.
°  Deelname impliceert toestemming om de AV-productie te vertonen in het openbaar.
°  Door deelname aan het Festival vrijwaart de auteur de organisatoren voor alle directe en indirecte aanspraken op auteurs- en andere rechten.
°  Deelnamecertificaten worden uitgereikt aan alle deelnemers.
°  Per inzending wordt één gratis entreebewijs voor het festival verstrekt.
 
INHOUD VAN DE INZENDINGEN:
°  Uitgangspunt is het stilstaande gefotografeerde beeld. Video mag maximaal 50% van de totale tijdsduur uitmaken.
°  Het festival kent geen categorieën. Het onderwerp van een serie is vrij.
°  De productie dient het originele werk van de auteur en medeauteurs te zijn.
°  AV-producties die niet eerder vertoond zijn tijdens Nederlandse festivals of landelijke wedstrijden genieten de voorkeur.
°  De organisatoren kunnen AV-producties die op enigerlei wijze aanstootgevend zijn qua inhoud en/of strekking uitsluiten van deelname aan het festival.
 
AANMELDEN:
°  Inzenders voor het festival dienen te beschikken over een zogenaamd "AVWest account". Dit account is aan te maken en te beheren via de website www.avwest.nl, menu-optie "Mijn AVwest account". Verzocht wordt een goed gelijkende portretfoto, met een minimale grootte van 200 Kb en een maximale grootte van 500 KB, te uploaden bij de het aanmaken van het account. Bij vertoning van de productie tijdens het festival zal deze foto worden getoond. Zie ook het Privacy regelement van AVwest.
°  Aanmelden geschiedt via de website www.avwest.nl, menu-optie "Aanmelden serie".
°  Indien men in een AV-productie gebruikt maakt van video dient dat op het aanmeldingsformulier te worden vermeld.
°  De AV-productie dient vergezeld te gaan van een heldere en beknopte samenvatting in max. 500 tekens, in te voeren bij de aanmelding.
°  Aanmelders ontvangen via hun, in het AVWest account opgegeven, emailadres een bevestiging.
 
TECHNISCHE EISEN AAN DE INZENDINGEN:
°  De inzending dient een digitale productie te zijn: MP4 (voorkeur), VWM, of EXE bestand, met 1080 pixels aan de korte zijde, die zonder tussenkomst van specifieke software of andere programma's geprojecteerd kunnen worden.
°  De AV-productie dient bij voorkeur direct te starten (niet vanuit een pauzepositie met de spatiebalk).
°  De duur van een AV-productie mag maximaal 8 minuten bedragen.
 
INZENDEN:
°  Via www.wetransfer.com naar het emailadres: aanmelden@avwest.nl.
°  Indien een AV-productie videofragmenten bevat dienen het EXE bestand en de bestanden of mappen met de data voor video, in één gecomprimeerde map (zip-bestand) aangeleverd te worden.
°  De AV-producties worden voor projectie gekopieerd naar de harde schijf.
°  Inzendingen worden uitsluitend gebruikt voor dit festival en worden kort daarna van de harde schijf gewist. Alle zorg zal worden besteed aan de behandeling van de ingezonden AV-producties, maar de organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade.
°  Het is niet mogelijk meerdere AV-producties in te zenden. Indien een inzender een tweede AV-productie instuurt zal deze de eerder ingezonden productie vervangen.
 
PRIJZEN:
°  Voor de 3 beste inzendingen worden prijzen met een certificaat beschikbaar gesteld. Het publiek beslist aan de hand van een formulier wie de festivalwinnaars zijn.
 
NIET IN HET REGLEMENT GENOEMDE ONDERWERPEN:
°  Voor onderwerpen waarin in dit reglement niet is voorzien beslissen de organisatoren.

De festivalcommissie, 9 mei 2019