LOG IN  Home  Organisatie  Locatie Sponsors Nieuws 
Reglementen Aanmeldingen Programma   
 
        voor het aanmaken of wijzigen van uw AVwest account
Reglement AV-Festival van het Westen - 2023 -

DEELNAME:
°  Het festival staat open voor AV-producties van alle Nederlandse en Belgische AV-hobbyisten.
°  Deelname impliceert toestemming om de AV-productie te vertonen in het openbaar.
°  Door deelname aan het Festival vrijwaart de auteur de organisatoren voor alle directe en indirecte aanspraken op auteurs- en andere rechten.
°  Deelnamecertificaten worden uitgereikt aan alle inzenders (ook als de AV niet vertoond wordt).
 
INHOUD VAN DE INZENDINGEN:
°  Uitgangspunt is het stilstaande gefotografeerde beeld. Video mag maximaal 20% van de totale tijdsduur uitmaken.
°  Het festival kent drie categorieën. De thema's worden gepubliceerd op de website.
°  De productie dient het originele werk van de auteur en medeauteurs te zijn.
°  AV-producties die niet eerder vertoond zijn tijdens Nederlandse festivals of landelijke wedstrijden genieten de voorkeur.
°  De organisatoren kunnen AV-producties die op enigerlei wijze aanstootgevend zijn qua inhoud en/of strekking uitsluiten van deelname aan het festival.
 
AANMELDEN:
°  Inzenders voor het festival dienen te beschikken over een zogenaamd "AVWest account". Dit account is aan te maken en te beheren via de website www.avwest.nl, menu-optie "LOG IN". Verzocht wordt een goed gelijkende foto van het type jpg of jpeg, met een minimale grootte van 200 Kb en een maximale grootte van 1 MB, te uploaden bij de het aanmaken van het account. Bij vertoning van de productie tijdens het festival zal deze foto worden getoond.  Zie ook het Privacy reglement
°  Aanmelden geschiedt via de website www.avwest.nl, menu-optie "Aanmelden serie".
°  Indien men in een AV-productie gebruikt maakt van video dient dat op het aanmeldingsformulier te worden vermeld.
°  Inzenders vinken zelf de categorie aan waarin zij wensen deel te nemen. De organisatie behoudt zich het recht voor om dit te wijzigen.
°  De AV-productie dient vergezeld te gaan van een heldere en beknopte samenvatting in max. 500 tekens, in te voeren bij de aanmelding.
°  Aanmelders ontvangen via hun, in het AVWest account opgegeven, emailadres een bevestiging.
 
TECHNISCHE EISEN AAN DE INZENDINGEN:
°  De inzending dient een digitale productie te zijn: Video of EXE bestand, met 1080 pixels aan de korte zijde, die zonder tussenkomst van specifieke software of andere programma's geprojecteerd kunnen worden.
EXE bestanden kunnen, met behoud van kwaliteit, om programma technische redenen omgezet worden naar een MP4-bestand.
°  De AV-productie dient bij voorkeur direct te starten (niet vanuit een pauzepositie met de spatiebalk).
°  De duur van een AV-productie mag maximaal 8 minuten bedragen.
 
INZENDEN:
°  Via www.wetransfer.com naar het emailadres: aanmelden@avwest.nl
°  Indien een AV-productie videofragmenten bevat dienen het EXE bestand en de bestanden of mappen met de data voor video, in één gecomprimeerde map (zip-bestand) aangeleverd te worden.
°  De AV-producties worden voor projectie gekopieerd naar de harde schijf.
°  Inzendingen worden uitsluitend gebruikt voor dit festival en worden kort daarna van de harde schijf gewist. Alle zorg zal worden besteed aan de behandeling van de ingezonden AV-producties, maar de organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade.
°  Het is niet mogelijk meerdere AV-producties in te zenden. Indien een inzender een tweede AV-productie instuurt zal deze de eerder ingezonden productie vervangen.
 
PRIJZEN:
°  Elke categorie kent één winnaar en ontvangt een trofee met prijscertificaat. De 2e en 3e plaats in elke categorie wordt beloond met een prijscertificaat. Het publiek beslist aan de hand van een stemformulier wie de festivalwinnaars zijn.
 
NIET IN HET REGLEMENT GENOEMDE ONDERWERPEN:
°  Voor onderwerpen waarin in dit reglement niet is voorzien beslissen de organisatoren.

De festivalcommissie, 6 juli 2023