Home  Organisatie  Locatie Reglementen Sponsors Nieuws 
Mijn AVwest account    Aanmeldingen Programma 
Privacy Reglement AV-Festival van het Westen

Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij vragen persoonsgegevens van u indien u voor de eerste keer een serie inzendt voor het AV Festival van het Westen. U maakt dan een "AVwest account" aan.
1.2 Alleen de eigenaar van een "AVwest account" kan de in het account opgeslagen gegevens wijzgen.
1.3 Aangemaakte accounts blijven bewaard totdat het AV Festival van het Westen niet meer georganiseerd wordt.
1.4 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
 
(a)naam
(b)adres
(c)e-mailadres
(d)telefoonnummer vast
(e)telefoonnummer mobiel
(f)lidnummer van de NVBG (indien van toepassing)
(g) een pasfoto (uit de bestandsnaam is de persoon op de foto niet te achterhalen)
1.5 Wij gebruiken deze gegevens om:
 
(a)wedstrijdinzendingen te ontvangen
(b)contact met u op te nemen of te onderhouden
(c)de dienstverlening te verbeteren
 
2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met ons via info@avwest.nl
 
(a)meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken
(b)vragen naar aanleiding van deze privacy policy
(c)inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
(d)bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons
 
3. DERDEN
3.1 Wij zullen uw gegevens nimmer aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 
4. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
4.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 
5. MELDING AAN BETROKKENE
5.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 
6. WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID
6.1 Het kan voorkomen dat het in dit document opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

versie datum
1.0 15 mei 2018